Język polski English language

Opis gry

Podstawowe informacje o grze

Gra jest turowa, co oznacza, że efekty naszych posunięć pojawiają się dopiero po przeliczeniu tury (z pewnymi wyjątkami, o których mowa później). Obecnie tury przeliczane są w godzinach: 7:00, 12:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 oraz 30 min po każdej z tych godzin na świecie głównym oraz w przedziale 19:30-21:00 co 10 min na świecie slow. Liczba tur jak i pory ich przeliczania zapewne ulegną jeszcze zmianie.

 

Widok okna gry

Interfejs użytkownika

  • 1 - czas pozostały do końca tury
  • 2 - nazwa aktualnie zalogowanego użytkownika
  • 3 - informacje na temat numeru tury i pory roku
  • 4 - surowce dostępne w danej turze oraz aktualny poziom stabilności

Mapy

Mapy pozwalają obserwować aktualny stan prowincji. Zostały one podzielone na trzy rodzaje: mapa wojskowa, mapa dyplomatyczna oraz mapa gospodarcza. Każdą z map przesuwamy za pomocą myszki klikając na puste miejsce w prowincji (i przytrzymując) - myślę, że jest to dosyć intuicyjne. Na mapach: wojskowej i gospodarczej panuje ograniczony zakres widoczności. Informacje o prowincjach oznaczonych kolorem ciemniejszym są niepełne. Pełne informacje użytkownik otrzyma o regionach sąsiadujących z jego państwem oraz o prowincjach w których rezydują szpiedzy użytkownika.

Mapa wojskowa służy do przenoszenia jednostek. Pokazuje ona także informacje o budowie terenu: kolor prowincji oznacza wysokość n.p.m. (w domyśle prowincje położone wysoko mają trudne warunki). Prowincje błękitne oznaczają wodę. Od budowy terenu zależy wiele czynników m in: prędkość jednostek, przychody z upraw, tempo wzrostu liczby ludności...

Mapa gospodarcza

Mapa dyplomatyczna daje możliwość zmiany położenia szpiegów. Jest także informacją o aktualnym stanie politycznym regionu.

Na mapie gospodarczej widzimy budynki wzniesione w poszczególnych prowincjach. Tym razem kolor oznacza natężenie handlu w danym regionie. Opanowanie szlaków handlowych przynosi znaczne zyski dla państwa.

Aby dowiedzieć się czegoś więcej o prowincji należy kliknąć na niej dwukrotnie.

Poruszanie jednostkami

Przykład wykonania ruchu jednostką

Jednostkami poruszamy na mapach wojskowej i dyplomatycznej (odpowiednio armią i szpiegami). Aby poruszyć jednostką należy zaznaczyć ją - jednokrotnie na nią klikając a następnie wykonać podwójne kliknięcie na prowincji, do której chcemy, żeby jednosta się przeniosła. Docelowa prowincja podświetli się na niebiesko.

Ponieważ zakres ruchów jednostek wojskowych jest ograniczony to po zaznaczeniu jednostki zakropkowane zostają prowincje na które możemy się udać. Oczywiście nie można pływać statkami po lądzie i odpowiednio jednostkami naziemnymi po wodzie. Możliwe jest jednak transportowanie jednostek za pomocą statków.

Ruch jednostką można anulować do czasu przeliczania tury dwukrotnie klikając na prowincję w której się znajduje.

Przenoszenie jednostek na statek

Transport statkami

Aby przetransportować jednostkę lądową za pomocą statku - statek i jednostka muszą znajdować się w sąsiadujących prowincjach. Należy zaznaczyć armię lądową i następnie kliknąć na statku. Załadowanie jednostek na statek (a także rozładowanie) trwa turę.

Surowce i stolice

Surowcami dostępnymi w grze są: złoto, siarka, sole, żelazo oraz drewno. Drewno można pozyskiwać w każdej prowincji budując tartak. Złoto jest najważniejszym środkiem płatniczym w grze. Przychody w złocie generują m in: kopalnie złota, podatki, handel a także farmy ... Resztę surowców można pozyskiwać jedynie z kopalni lub na drodze wymiany handlowej z innymi państwami. Surowce występują tylko w niektórych prowincjach i są one oznaczone na mapie wojskowej i gospodarczej (np. złoto to Złoto).

Stolica państwa jest szczególną prowincją i różni się w pewnym stopniu od innych prowincji. Znacznie łatwiej jest bronić stolicy (jednostki dostają premię). Dodatkowo stolicy nie może ogarnąć bunt (za to może zostać ograbiona przez niezadowolonych mieszkańców). Oznaczenie tej specjalnej prowincji na mapce wojskowej wygląda tak: Stolica

Stabilność i bunty

Stabilność określa stopień zadowolenia mieszkańców państwa. Jest to bardzo istotny parametr na który wpływ ma wiele czynników m.in. wysokość podatków i rozmiar państwa (im państwo większe tym trudniej utrzymać jego stabilność). Największy wpływ na ten parametr ma jednak liczba pieniędzy wydawanych na badania ciągłe. Niska stabilność jest bezpośrednią przyczyną buntów. Bunt powoduje utratę prowincji na rzecz nowopowstałego samozwańczego państwa. Możemy poprowadzić jeden z buntów do zwycięstwa jeśli w trakcie rejestracji zaznaczymy opcję prowincja buntownicza.

Strona "państwo" i badania ciągłe

Tworzenie herbu

W zakładce państwo możemy zlecić wyszkolenie szpiega (jest ono natychmiastowe), zmienić stolicę państwa, a także zmienić herb państwa.

Najważniejszą częścią tej zakładki są suwaki badań ciągłych i podatków. Można ustalić tutaj wysokość podatku a także to jaka część z nich będzie inwestwana w rozwój poszczególnych sfer państwa. Brak inwestycji może doprowadzić państwo do ruiny.

Jednostki

Widok strony werbowania jednostek

Jednostki w grze dzielą się na wodne i lądowe. Jednostki lądowe zaś dzielą się na: kawalerię, piechotę, jednostki miotające oraz budynki. Podobnie dzielimy jednostki wodne. Należy pamiętać, że szybka kawaleria dobrze radzi sobie ze słabo opancerzonymi jednostkami miotającymi, ale ulega piechocie uzbrojonej w broń długą. Wreszcie powolna piechota przegrywa w starciu z jednostkami strzelającymi, które mogą utrzymywać bezpieczny dystans. Rozważny dobór jednostek pozwoli wygrać niejedną bitwę. Osobnym problemem jest zdobywanie fortec - służą do tego machiny oblężnicze. Liczna armia składająca się z piechoty także poradzi sobie z murami. Jednak wysłanie łuczników w celu oblężenia twierdzy nie jest dobrym pomysłem.

Dowódcy armii

Państwa o dużej tradycji wojskowej (częste wojny, duże inwestycje w wojsko) mogą liczyć na pojawienie się w państwie wybitnych dowódców. Armia dowodzona przez doświadczonego człowieka jest silniejsza. Ponadto każdy z dowódców zdobywa doświadczenie w trakcie życia. Weterani mający niejedną wojnę za sobą są istotnym wsparciem każdej jednostki.

Strona giełda

Na giełdzie można wymieniać się zasobami. Strona ta funkcjonuje jak tablica ogłoszeń. Każdy gracz może wystawić określoną ilość swoich zasobów na pewnien czas. W tym okresie inny gracz może kupić zasoby. (Wystawiając towar zostaje on pobrany z konta gracza, podobnie kupujacy pozbywa się części złota - kupione zasoby otrzymuje w następnej turze). Warto pamiętać, że sprawne operowanie zasobami na giełdzie może dać naszemu państwu spory zastrzyk surowców.

Konfederacje

Konfederacje to rozwinięcie stosunków między państwami. Każdy władca należący do konfederacji jest w przyjaznych stosunkach z innymi konfederatami, a ich prowincje nie znajdują się za mgłą wojny.

Każda konfederacja posiada swój bank, do którego można wpłacać zasoby. Z banku pobierana jest opłata na utrzymanie konfederacji, która zależna jest od liczby członków i średniej liczby prowincji. Aktualny koszt utrzymania konfederacji widoczny jest pod zasobami banku.
Jeżeli w banku konfederacji pojawi się debet, którego wartość przekracza dziesięciokrotnie koszt utrzymania, wtedy konfederacja zostanie rozwiązana.

Członkowie konfederacji mają do dyspozycji wewnętrzny czat, który pokazuj się w prawym dolnym rogu ekranu.

Widok strony konfederacji

Wewnątrz zakładki konfederacja możliwe jest zarządzanie sojuszem, które odbywa się na zasadzie głosowania. Konfederaci dysponują pewną liczbą głosów (początkowo 1, ale przez głosowanie można ją zmieniać), którą mogą wesprzeć daną decyzję lub sprzeciwić się jej.
Głosowanie kończy się sukcesem jeżeli przekroczona zostanie wymagana suma głosów (ustalana podczas rozpoczęcia głosowania i równa zwykłej większości głosów). To czy głosowanie jest pozytywne jest ustalane po upływie określonego czasu (w turach) od jego rozpoczęcia. Wyjątkiem jest sytuacja, w której wszyscy członkowie są zgodni co do tej decyzji, wtedy głosowanie kończy się podczas najbliższego przeliczenia tury.

Głosowania mogą obecnie dotyczyć: przyjęcia nowego członka, przekazania surowców z banku konfederacji jednemu z graczy, zmiany publicznego opisu konfederacji, zmiany liczby głosów członków, wyrzucenia członka oraz zmiany nazwy. Dostępna jest również opcja utworzenia głosowania na temat podany przez członka, dzięki czemu gracze mogą podejmować decyzje w drodze głosowania.

Po opuszczeniu konfederacji przez 10 tur nie można zmienić stosunków z jej członkami, ani wstąpić do innej konfederacji.

W przypadku pozytywnego głosowania dotyczącego przyjęcia nowego członka wysyłana jest do niego wiadomość z zaproszeniem do konfederacji. Zaproszenie ważne jest 20 tur od jego wysłania. Po zaakceptowaniu zaproszenia władca dołącza do konfederacji.

Potrzebujesz więcej informacji o grze? Zajrzyj do FAQ Vojny