Język polski English language

Herb konfederacji CIPA

Centralne Imperium Prawno-Arystokratyczne